Aktuellt

Aktuellt

 

 

INSTRUKTIONER I KORONATIDER

 

Vi vill erbjuda trevliga stunder på minigolfbanan också i dessa
speciella tider. Vi skall ändå ta hand om oss själva och våra
medspelare. Här finns några instruktioner för en säker spelomgång:

1. Kom inte till minigolfanläggningen om du har ens lindriga
symptom på luftvägsinfektion. Du hinner spela minigolf
senare.

2. Vi rekommenderar kortbetalning.

3. Tvätta händerna innan du kommer till anläggningen, samt
efter spelomgången, om du har möjlighet till det. Vid
minigolfanläggningen finns handdesinfektionsmedel, som du
kan använda vid behov.

4. Vi rengör spelredskapen efter varje användning. Låna inte din
klubba eller din boll åt andra.

5. Vi håller avstånd. Börja din spelomgång först då föregående
grupp är på den tredje banan. Lämna en tom bana mellan varje
grupp under hela omgången och spela banorna i
nummerordning.

6. Högst fyra personer per spelgrupp. Endast en spelare inom
grupper antecknar slagen.