Aktuellt

Aktuellt

 

Bangolfskola

Vasklot Uddnäsvägen 28-29.6 kl 12.00-15.00

 

För alla åldrar, både vuxna och barn deltagaravgift  10 €.

 

Deltagaravgiften inkluderar deltagande i klubbtävlingen 30.6 kl 18.00 framåt, där det finns en skild klass för de som gått skolan i år med priser åt alla deltagare.

 

Anmälningar 06-3177915 (banan) eller med mail  tahlberg@netikka.fi.

Man får också anmäla sig på platsen innan det börjar.

 

 

 

INSTRUKTIONER I KORONATIDER

 

Vi vill erbjuda trevliga stunder på minigolfbanan också i dessa
speciella tider. Vi skall ändå ta hand om oss själva och våra
medspelare. Här finns några instruktioner för en säker spelomgång:

1. Kom inte till minigolfanläggningen om du har ens lindriga
symptom på luftvägsinfektion. Du hinner spela minigolf
senare.

2. Vi rekommenderar kortbetalning.

3. Tvätta händerna innan du kommer till anläggningen, samt
efter spelomgången, om du har möjlighet till det. Vid
minigolfanläggningen finns handdesinfektionsmedel, som du
kan använda vid behov.

4. Vi rengör spelredskapen efter varje användning. Låna inte din
klubba eller din boll åt andra.

5. Vi håller avstånd. Börja din spelomgång först då föregående
grupp är på den tredje banan. Lämna en tom bana mellan varje
grupp under hela omgången och spela banorna i
nummerordning.

6. Högst fyra personer per spelgrupp. Endast en spelare inom
grupper antecknar slagen.